Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Matematyka » Liceum » Ciągi liczbowe » Ciąg geometryczny

Ciąg geometryczny

Ciąg liczbowy nazywamy ciągiem geometrycznym wtedy i tylko wtedy, gdy iloraz dowolnego wyrazu ciągu i wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego jest stały dla danego ciągu i oznaczamy go przez q.

Ciąg geometryczny. Ciąg jest geometryczny... Iloraz wynosi...

Powyższy ciąg jest geometryczny.

Ciąg geometryczny. Iloraz nie istnieje...

Powyższy ciąg nie jest geometryczny.

Wnioski z definicji:

Ciąg geometryczny. Jak widać, w przypadku ciągu geometrycznego też można okreslić jego monotoniczność. Tym razem własność ta zalezy od dwóch zmiennych, czyli od q i a1.

Najważniejsze wzory:

Ciąg geometryczny. Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego. Wzór na sumę n początkowych, kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego. Ciąg geometryczny jednoznacznie wyznaczają jego pierwszy wyraz a1 i iloraz...

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane