Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Działania na logarytmach

Przed przystąpieniem do rozwiązywania tych zadań warto przypomnieć definicję logarytmu.

Działania na logarytmach.

Zadanie 4

Oblicz wartość logarytmów:

Działania na logarytmach.

Rozwiązanie:

Działania na logarytmach. Należy zapisać dany problem w postaci równania i zastosować definicję logarytmu. Postępujemy tak jak w poprzednim podpunkcie.

Zadanie 5

Rozwiąż równanie:

Działania na logarytmach.

Rozwiązanie:

Działania na logarytmach. Stosujemy definicję logarytmu.

Zadanie 6

Działania na logarytmach. Oblicz wartość wyrażenia. Rozwiązanie. Zadanie można rozwiązać obliczając wartości poszczególnych logarytmów i podstawiając je do wyrażenia. Podstawiamy obliczone wartości do wyrażenia i uzyskujemy końcowy wynik.

Zadanie 7

Działania na logarytmach. Wiedząc, że... oblicz...

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzorów dotyczących logarytmów:

Działania na logarytmach.

Zadanie 8

Działania na logarytmach. Wzór... Teraz korzystam ze wzoru... Odpowiedź.

Zadanie 9

Działania na logarytmach. Wzór...

Odpowiedź

Działania na logarytmach.

Zadanie 10

Działania na logarytmach.

Zadanie 11

Działania na logarytmach.

Zadanie 12

Działania na logarytmach.

Zadanie 13

Działania na logarytmach.

Zadanie 14

Działania na logarytmach.

Zadanie 15

Działania na logarytmach.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane