Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Matematyka » Liceum » Funkcja i jej własności » Dziedzina funkcji

Dziedzina funkcji

Przez dziedzinę funkcji opisanej wzorem rozumiemy zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych, dla których można obliczyć wartość funkcji.

Zadanie 1

Określ dziedzinę następujących funkcji:

Dziedzina funkcji.

Rozwiązanie:

Dziedzina funkcji. Ponieważ dana funkcja jest wielomianem, dlatego jej dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. W tym przypadku należy założyć, że mianownik jest różny od zera. Wyrażenie pod pierwiastkiem kwadratowym musi być nieujemne. Wyrażenie pod pierwiastkiem kwadratowym występuje w mianowniku, dlatego musi być dodatnie. Ponieważ pierwiastki wystepują w liczniku i mianowniku, zatem należy zapisać koniunkcję warunków. Wyrażenie występujące w mianowniku powinno być różne od zera. Wyrażenie występujące w mianowniku powinno być różne od zera oraz wyrażenie pod pierwiastkiem nieujemne.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane