Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Przykład 1

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Liczniki dodajemy, mianownik przepisujemy.

Przykład 2

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Wynik jest ułamkiem niewłaściwym (licznik większy od mianownika), należy wyłączyć całości.

Przykład 3

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Dodajemy całości do siebie, a ułamki do ułamków, tak jak poprzednio.

Przykład 4

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Liczniki odejmujemy, mianownik przepisujemy.

Przykład 5

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Przykład 6

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Liczbę 10 można zapisać jako 9 4/4. Odejmujemy całości od całości, a ułamki od ułamków.

Przykład 7

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. 5 1/6 zapiszemy jako... Teraz można odjąć. Ułamek 2/6 skracamy, czyli dzielimy licznik i mianownik przez taką samą liczbę różną od 0.

Przykład 8

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach. Skracamy.