Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Działania na ułamkach dziesiętnych

Przykład 1

Działania na ułamkach dziesiętnych. Najpierw wykonuję dzielenie, w tym celu przesuwam przecinek w obu liczbach w prawo o 2 miejsca.

Przykład 2

Działania na ułamkach dziesiętnych. Najpierw działanie w nawiasie.

Przykład 3

Działania na ułamkach dziesiętnych. Najpierw działanie w nawiasie, teraz mnożenie, teraz odejmuję, na końcu dodawanie.

Przykład 4

Działania na ułamkach dziesiętnych. Zaczynamy od działań w tych nawiasach, które nie zawierają innych nawiasów (czyli w nawiasie okrągłym). Wykonuję mnożenie w nawiasie. Dzielenie zastępuję kreską ułamkową.

Przykład 5

Działania na ułamkach dziesiętnych. Osobno obliczam licznik i mianownik.