Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Trzeba pamiętać, że:

- gdy mnożymy (lub dzielimy) dwie liczby o jednakowych znakach, wynik jest zawsze liczbą dodatnią;

- gdy mnożymy lub dzielimy dwie liczby o różnych znakach wynik jest zawsze liczbą ujemną.

Np.

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

Przykład 1

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Jeżeli w iloczynie występuje parzysta liczba znaków (-), to wynik jest dodatni (w tym przykładzie są 4 minusy).

Przykład 2

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Jeżeli w iloczynie występuje nieparzysta liczba znaków (-), to wynik jest ujemny.