Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

Przykład 1

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych. 2 miejsca po przecinku, 1 miejsce po przecinku, razem 3 miejsca. Przy mnożeniu pisemnym liczby dziesiętne podpisujemy tak, jakby to były liczby naturalne. W wyniku końcowym odcinamy przecinkiem (licząc od końca) tyle miejsc po przecinku, ile było w sumie w obu czynnikach.

Przykład 2

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych. Dzielna, dzielnik. Przesuwamy przecinek w dzielnej i w dzielniku o tyle miejsce w prawo, aby dzielnik stał się liczbą naturalną (czyli o 1 miejsce), a następnie dzielimy pisemnie. W wyniku przecinek stawiamy nad przecinkiem dzielnej.

Przykład 3

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych. Przesuwamy przecinek w dzielnej i w dzielniku w prawo o tyle miejsc, żeby dzielnik stał się liczbą naturalną (czyli o 2 miejsca), a następnie dzielimy pisemnie.

Zauważ, jak łatwo niektóre działania wykonywać w pamięci:

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych. Mnożąc przez 1000 przesuwamy przecinek w prawo o 3 miejsca. Dzieląc przez 100 przesuwamy przecinek w lewo o 2 miejsca. Obliczamy w pamięci 2 x 7 = 14 i w wyniku oddzielamy przecinkiem 2 miejsca licząc od końca. Obliczamy w pamięci 11 x 5 = 55, a następnie w wyniku oddzielamy przecinkiem 3 miejsca licząc od końca. Obliczamy w pamięci 4 x 8 = 32, dopisujemy 3 zera, a następnie odcinamy 1 miejsce po przecinku licząc od końca. Mnożymy w pamięci 22 x 3 = 66, dopisujemy do wyniku 2 zera i odcinamy od końca dwa miejsca po przecinku.