Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Mnożenie sum algebraicznych

Przykłady

Mnożenie sum algebraicznych. Aby pomnożyć dwie sumy algebraiczne, mnożymy każdy składnik pierwszej sumy przez każdy składnik drugiej. Otrzymane iloczyny dodajemy. Mnożymy najpierw... potem... Otrzymane iloczyny dodaję.

Zadanie 1

Wykonaj mnożenie:

Mnożenie sum algebraicznych. Mnożę najpierw ..., potem ... i otrzymane iloczyny dodaję oraz redukuję wyrazy podobne.

Zadanie 2

Wykonaj działania:

Mnożenie sum algebraicznych. Mnożę kolejno sumy algebraiczne, tak jak w zadaniu 1. Teraz uporządkuję jednomiany. Redukuję wyrazy podobne. Uwaga na minus przed nawiasem. Opuszczam nawias (uważaj na znaki). Uważaj na minus przed nawiasem.

Zadanie 3

Wykonaj mnożenie:

Mnożenie sum algebraicznych. Mnożę każdy wyraz pierwszej sumy przez każdy wyraz drugiej sumy. Uporządkuj jednomiany. Wykonuj podobnie jak w przykładzie a).

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane