Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Matematyka » Gimnazjum » Potęgi i pierwiastki » Pierwiastki

Pierwiastki

Pierwiastki. Symbol pierwiastka kwadratowego (lub pierwiastka drugiego stopnia). Liczba podpierwiastkowa.

Pierwiastek kwadratowy z liczby nieujemnej a, to taka liczba nieujemna b, która podniesiona do kwadratu daje liczbę podpierwiastkową a, czyli:

Pierwiastki. a i b to liczby nieujemne.

Uwaga! Liczby nieujemne to wszystkie liczby dodatnie plus liczba zero.

Pierwiastki. Stopień pierwiastka, symbol pierwiastka trzeciego stopnia (lub pierwiastka sześciennego), liczba podpierwiastkowa.

Pierwiastkiem sześciennym (trzeciego stopnia) z liczby nieujemnej a nazywamy taką liczbę nieujemną b, która podniesiona do trzeciej potęgi daje liczbę podpierwiastkową a, czyli:

Pierwiastki. a i b to liczby nieujemne.

Ważne!

Zauważ, że zarówno liczba podpierwiastkowa a, jak i liczba b (wynik pierwiastkowania) muszą być liczbami dodatnimi lub zerem.

Przykłady

Pierwiastki.

W dotychczasowych przykładach pierwiastki kwadratowe i sześcienne były liczbami wymiernymi.

Nie zawsze tak jest, np.

Pierwiastki. Nie ma takiej liczby, która podniesiona do kwadratu daje 2, 3, 5. Liczby ... itd. są liczbami niewymiernymi.

Czasem będą Ci potrzebne przybliżenia niektórych liczb niewymiernych.

Warto więc pamiętać:

Pierwiastki. Znak .. czytamy: równa się w przybliżeniu.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane