Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Proporcja i jej własności

Równość dwóch ilorazów nazywa się proporcją.

Proporcja i jej własności. Iloraz liczb a i b. Iloraz liczb c i d. Proporcja.

lub inny zapis:

Proporcja i jej własności. Wyrazy skrajne, wyrazy środkowe.

W proporcji iloczyn wyrazów skrajnych równa się iloczynowi wyrazów środkowych, czyli

a · d = b · c

W praktyce stosuje się częściej zapis ułamkowy;

Proporcja i jej własności. Mówimy, że mnożymy na krzyż.

a · d = b · c

Tę własność proporcji wykorzystuje się do rozwiązywania równań.

Przykład 1

Oblicz x:

Proporcja i jej własności. Mnożymy na krzyż. Równość iloczynów wyrazów skrajnych i środkowych.

Zadanie 1

Proporcja i jej własności. Mnożymy na krzyż. W otrzymanym równaniu po lewej stronie jest iloczyn wyrazów skrajnych, a po prawej iloczyn wyrazów środkowych.

Sprawdzenie:

Proporcja i jej własności.

Zadanie 2

Proporcja i jej własności. Znowu mnożymy na krzyż i rozwiązujemy otrzymane równanie. Rozwiązaniem równania (proporcji) jest liczba 1 3/4.

Zadanie 3

Proporcja i jej własności. Mnożę na krzyż (pamiętam o nawiasach). Liczba 3 1/3 spełnia równanie.

Zadanie 4

Proporcja i jej własności. Mnożymy na krzyż, pamiętając, żeby postawić nawiasy. Równanie rozwiązujemy podobnie jak w poprzednich zadaniach.

Zadanie 5

Proporcja i jej własności. Podobnie jak poprzednio: mnożymy na krzyż i rozwiązujemy otrzymane równanie. Pierwiastkiem równania jest liczba -1/10.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane