Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego

W miejsce niewiadomych w wyrażeniu algebraicznym można podstawić liczby. Otrzymujemy wtedy wartości liczbowe wyrażenia algebraicznego.

np. (3a - 2) · b

dla a = 1, b = 2

wartość wyrażenia jest równa (wstawiam 1 w miejsce a i 2 w miejsce b):

(3 · 1 - 2) · 2 = (3 - 2) · 2 = 1 · 2 = 2

dla a = 3, b = -5 wartość wyrażenia jest równa:

(3 · 3 - 2) · (-5) = (9 - 2) · (-5) = 7 · (-5) = - 35

Zadanie 1

Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.

Rozwiązanie:

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego. Wstawiam 4 w miejsce x.

b) -5xy + 2x dla x = -2, y = 3

Rozwiązanie:

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego. W miejsce x wstawiam (-2), w miejsce y wstawiam 3, następnie obliczam wartość wyrażenia, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

Rozwiązanie:

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.

d) 6 (x + y)2 dla x = 2,5, y = 1,5

Rozwiązanie:

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego. Najpierw działanie w nawiasie. Teraz potęgowanie.

e) 3x + 5y - 12 dla x = 5, y = -2

Rozwiązanie:

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego. Pamiętaj o kolejności działań.

f) a2 - 3a + 1 dla a = -4

Rozwiązanie:

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego. Najpierw potęgowanie, potem mnożenie.

g) -4x - 6y2 + 11 dla x = -2, y = -1

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.