Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Matematyka » Liceum » Ciągi liczbowe » Ciąg arytmetyczny

Ciąg arytmetyczny

Ciąg liczbowy (an) nazywamy ciągiem arytmetycznym wtedy i tylko wtedy, gdy różnica między dowolnym wyrazem ciągu a wyrazem bezpośrednio go poprzedzającym jest stała dla danego ciągu i oznaczamy ją przez r.

Ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy r wtedy i tylko wtedy, gdy:

Ciąg arytmetyczny. Różnica... Ten ciąg jest arytmetyczy. Ten ciąg nie jest arytmetyczny, ponieważ nie posiada stałej różnicy r dla całego ciągu.

Wnioski z definicji:

Ciąg arytmetyczny. Monotoniczność ciągu arytmetycznego zależy od r. ...jest stały.

Najważniejsze wzory

Ciąg arytmetyczny. Wzór na n-ty wyraz ciągu. wzór na sumę n początkowych, kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. Inaczej zapisany powyższy wzór: w miejsce an we wzorze trzecim wstawiam...

Ciąg arytmetyczny jednoznacznie wyznaczają jego pierwszy wyraz a1 i różnica r.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane