Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Działania na liczbach rzeczywistych

Zadanie 2

Usuń niewymierność z mianownika danego ułamka:

Działania na liczbach rzeczywistych.

Rozwiązanie:

Działania na liczbach rzeczywistych. Licznik i mianownik danego ułamka mnożymy przez... Celem tego mnożenia jest uzyskanie w mianowniku wzoru skróconego mnożenia różnicy kwadratów.

Zadanie 3

Wykonaj (bez kalkulatora) działania na potęgach:

Działania na liczbach rzeczywistych. Rozwiązanie. Wszystkie podstawy potęg powinny być jednakowe, w tym przypadku równe 2.