Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym

Zadanie 1

Dany jest trójkąt prostokątny ABC (rys.). Znajdź długości pozostałych boków tego trójkąta, jeśli:

Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym.

Rozwiązanie:

Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. Korzystając z oznaczeń umieszczonych na rysunku i z definicji funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym obliczamy długość boku c. Następnie korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, aby obliczyć długość boku b.

Zadanie 2

Oblicz wartość wyrażenia: sin 45° · tg 60° · cos230°.

Rozwiązanie:

Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym.