Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Proste i płaszczyzny w przestrzeni - wprowadzenie

Płaszczyzna to pojęcie pierwotne, czyli pojęcie elementarne, które wprowadzamy bez definiowania.

Płaszczyznę w sposób jednoznaczny określają np:

- trzy niewspółliniowe punkty (punkty nie leżące na jednej prostej),

- prosta i punkt nie należący do tej prostej,

- dwie różne proste równoległe,

- dwie proste przecinające się.

Płaszczyzny oznaczamy literami greckiego alfabetu α, β, φ, podobnie jak kąty.