Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Rozkład wielomianu na czynniki

Zadanie 1

Rozłóż na czynniki wielomiany:

Rozkład wielomianu na czynniki.

Rozwiązanie:

Rozkład wielomianu na czynniki. Wielomian rozkładamy na czynniki metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias. Wyrażenie w nawiasie redukujemy. W takim przypadku, na ogół, szukamy wzoru skróconego mnożenia. Ten wielomian rozkładamy przy pomocy wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. W każdym z nawiasów występuje wzór skróconego mnożenia. Najpierw zwijamy te wzory, a potem stosujemy kolejny na różnicę kwadratów. Ponieważ w wielomianie występują potęgi kolejno od zerowej do trzeciej, próbujemy stosować wzór skróconego mnożenia. W tym przypadku stosujemy wzór na różnicę sześcianów. Jest to typowy przykład wielomianu, który rozkładamy na czynniki metodą grupowania wyrazów. Należy zawsze upewnić się, czy wielomian, który pozostał w nawiasie jest nierozkładalny. Jeśli nie jest, tak jak w tym przypadku, to należy go rozłożyć na czynniki. Wielomian rozkładamy na czynniki metodą grupowania wyrazów.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane