Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wzajemne położenie dwóch prostych w przestrzeni

Proste równoległe: proste niemające punktów wspólnych i leżące na jednej płaszczyźnie lub pokrywające się.

Wzajemne położenie dwóch prostych w przestrzeni. Proste a i b są równoległe.

Proste przecinające się: proste mające jeden punkt wspólny. Proste przecinające się leżą w jednej płaszczyźnie.

Wzajemne położenie dwóch prostych w przestrzeni.

Proste skośne: proste niemające punktów wspólnych i nieleżące w jednej płaszczyźnie.

Wzajemne położenie dwóch prostych w przestrzeni. Proste a i b są śkośne, gdy... Proste prostopadłe: mówimy, że proste a i b są prostopadle, wtedy i tylko wtedy, jeżeli są to różne proste i każda z nich jest osią symetrii drugiej.

Wniosek: proste prostopadłe są współpłaszczyznowe i przecinają się.

Wzajemne położenie dwóch prostych w przestrzeni.