Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów

(w szczególności zastosowanie w tożsamościach trygonometrycznych)

Wzory na funkcje sumy i różnicy kątów:

Wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów. Sinus sumy, sinus różnicy, cosinus sumy, cosinus różnicy.

Wzory na funkcje podwojonego kąta:

Wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów.

Zadanie 1

Sprawdź, czy prawdziwe są tożsamości:

Wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów. Rozwiązanie. Zaczynamy od lewej strony i stosujemy wzory na funkcje sumy i różnicy kątów. Zadanie rozwiązujemy analogicznie, jak w poprzednim podpunkcie.