Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zadania różne dotyczące trójkątów

Zadanie 1

W trójkącie równoramiennym ABC (AC = BC) poprowadzono wysokość CD. Obwód trójkąta ABC wynosi 30 cm, a obwód trójkąta ACD wynosi 20 cm. Oblicz długość wysokości CD.

Zadania różne dotyczące trójkątów. Sporządzamy pomocniczy rysunek... Zapisujemy zależności wynikające z treści zadania... Biorąc pod uwagę obwód trójkąta ABC otrzymujemy...

Zadanie 2

Znajdź długości boków trójkąta, którego obwód wynosi 39 cm, a boki mają się do siebie jak 3 : 6 : 4.

Zadania różne dotyczące trójkątów. Oznaczmy dtugości boków tego trójkąta przez a b c. Zgodnie z warunkami zadania zapisujemy zależności... Zapisane równości traktujemy jak uktad równań i obliczamy dtugości boków...