Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Odczytywanie podstawowych własności funkcji z wykresu

Zadanie 4

Z podanych wykresów odczytaj:

a) Dziedzinę danej funkcji.

b) Zbiór wartości funkcji.

c) Miejsca zerowe funkcji.

d) Przedziały monotoniczności.

e) Przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie (ujemne).

f) Najmniejszą (największą) wartość funkcji.

Odczytywanie podstawowych własności funkcji z wykresu.

Rozwiązanie:

Odczytywanie podstawowych własności funkcji z wykresu. Ad rys. D, Zbw, Mzer, F. maleje, F. stała, F. rosn., W. najmn., W. najw.