Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Działania na ułamkach dziesiętnych (na poziomie ucznia klasy 6)

Przykład 1

Działania na ułamkach dziesiętnych. Wykonujemy odejmowanie w nawiasie. Mnożymy przez 10. Przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo.

Przykład 2

Działania na ułamkach dziesiętnych. W obu iloczynach odcinamy po 2 miejsca, bo w każdym są w sumie 2 miejsca.

Przykład 3

Działania na ułamkach dziesiętnych. Przy dzieleniu przesuwamy przecinek w obu liczbach o jedno miejsce w prawo. Spisujemy 5 - stawiamy przecinek. 2 miejsce po przecinku, 1 miejsce po przecinku, 3 miejsca po przecinku. Odcinamy 3 miejsca od końca.

Przykład 4

Działania na ułamkach dziesiętnych.

Przykład 5

Działania na ułamkach dziesiętnych. Najpierw wykonujemy odejmowanie w nawiasie.

Przykład 6

Działania na ułamkach dziesiętnych. Najpierw wykonujemy dzielenie. Przed przystąpieniem do dzielenia przesuwamy przecinek w obu liczbach o 1 miejsce w prawo. 1 miejsce po przecinku, 1 miejsce po przecinku, 2 miejsca po przecinku.