Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Dzielenie ułamków dziesiętnych (na poziomie ucznia klasy 6)

Przykład 1

Dzielenie ułamków dziesiętnych. Dzielimy jak liczby naturalne; pamiętajmy, że spisując cyfrę po przecinku w wyniku stawia się przecinek.

Przykład 2

Dzielenie ułamków dziesiętnych. Spisując 3, stawiamy w wyniku przecinek.

Przykład 3

W liczbie, przez którą dzielimy 0,6 jest 1 miejsce po przecinku, więc obie liczby mnożymy przez 10, czyli przesuwamy przecinek o 1 miejsce w prawo. Spisując 8, stawiamy w wyniku przecinek.

Przykład 4

Dzielenie ułamków dziesiętnych. W drugiej licznie są 2 miejsca po przecinku, więc w obu liczbach przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo. Spisujemy 8, więc w wyniku stawiamy przecinek.

Przykład 5

Dzielenie ułamków dziesiętnych. W drugiej liczbie są 3 miejsca po przecinku, więc w obu liczbach przesuwamy przecinek o 3 miejsca w prawo. Wykonujemy dzielenie liczb naturalnych.

Przykład 6

Dzielenie ułamków dziesiętnych. W drugiej liczbie są 2 miejsca po przecinku, więc w obu liczbach przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo. Spisując 4, stawiamy w wyniku przecinek.

Przykład 7

Dzielenie ułamków dziesiętnych. Przesuwamy przecinek w obu liczbach o 2 miejsca w prawo. Spisując czwórkę, stawiamy w wyniku przecinek.