Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Matematyka » Szkoła podstawowa » Liczby naturalne » Dzielniki liczb

Dzielniki liczb

Słowem dzielnik określamy liczbę w dzieleniu, ale termin dzielnik liczby oznacza liczbę, która dzieli ją bez reszty.

Przykład 1

Dzielniki liczb. 4 jest dzielnikiem liczby 28. 5 nie jest dzielnikiem liczby 28. 7 jest dzielnikiem liczby 35. 8 nie jest dzielnikiem liczby 35.

Ilość dzielników każdej liczby jest określona.

Przykład 2

Dzielniki liczby 8:

Dzielniki liczb. Zauważ, że 8 jest wielokrotnością każdego z dzielników.

Dzielniki liczby 8 to: 1, 2, 4, 8.

Przykład 3

Dzielniki liczby 20:

Dzielniki liczb. Dzielniki liczby 19. Liczby: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nie są dzielnikami liczby 20. Żadna z liczb większych od 1, a mniejszych od 19, nie jest dzielnikiem liczby 19.

Pamiętaj

Każda liczba ma co najmniej dwa dzielniki: 1 i samą siebie.

Zadanie 1

Spośród podanych liczb: 5, 15, 20, 40, 80, 100 wybierz dzielniki liczby 80.

Rozwiązanie

Wśród liczb jest liczba 100, która nie może być dzielnikiem, ponieważ jest większa od 80.

Aby określić, czy pozostałe liczby są dzielnikami, sprawdzasz, czy dzielą 80 bez reszty:

Dzielniki liczb. Pomijam sprawdzenie 80 : 80 = 1, ponieważ każda liczba dzieli się przez samą siebie.

Odp.:

Dzielnikami liczby 80 są: 5, 20, 40 i 80.

Jeśli jakaś liczba, większa od 1, jest dzielnikiem dwóch lub więcej liczb, to nazywamy ją wspólnym dzielnikiem.

Przykład 4

Dzielniki liczb. Dzielniki liczby 24. Dzielniki liczby 36. Wspólne dzielniki 24 i 36. Kółeczkiem zaznaczyłam wspólne dzielniki.

Liczba 12 to największy wspólny dzielnik, czyli największa liczba, która dzieli bez reszty 24 i 36.

Zadanie 2

Podaj największy wspólny dzielnik liczb 8, 12 i 20.

Rozwiązanie

Dzielniki liczb. D8 to zbiór dzielników liczby 8. D12 to zbiór dzielników liczby 12. Podkreślone liczby to wspólne dzielniki.

Odp.:

Największy wspólny dzielnik liczb 8, 12 i 20 to liczba 4.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane