Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Kolejność wykonywania działań (na poziomie ucznia klasy 6)

Wykonujemy:

Przykład 1

Kolejność wykonywania działań. Wykonujemy odejmowanie - bo jest w nawiasie. Sprowadzamy do wspólnego mianownika - jest nim 12. Zamieniamy 1 całość z 2 całości. Zamieniamy 1 5/12 na ułamek. Zamieniamy dzielenie na mnożenie przez odwrotność drugiej liczby. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki, wyciągamy całości. Skracamy ułamek przez 3.

Przykład 2

Kolejność wykonywania działań. Wykonujemy mnożenie w nawiasie. Sprowadzamy ułamki w nawiasie do wspólnego mianownika - jest nim 10. Dodajemy ułamki w nawiasie, dodajemy liczniki, mianownik pozostaje bez zmian. Teraz potęgujemy. Dzielimy - zastępujemy mnożeniem przez odwrotność drugiej liczby. Skracamy 8 i 10 przez 2. Dodajemy liczniki. Wyciągamy całości.

Przykład 3

Kolejność wykonywania działań. Zamieniamy liczby mieszane na ułamki. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki. Wyciągamy całości. Sprowadzamy do wspólnego mianownika, jest nim 20. Wykonujemy odejmowanie. Teraz wykonujemy dzielenie w mianowniku - zastępujemy mnożeniem przez odwrotność drugiej liczby. Skracamy przed wykonaniem mnożenia: 6 i 27 przez 3, 10 i 5 przez 5. Odejmujemy; 1 = 9/9. Kreskę ułamkową zastępujemy znakiem dzielenia. Zamieniamy 3 11/20 na ułamek. Zastępujemy dzielenie mnożeniem przez odwrotność drugiej liczby. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki. Wyciągamy całości.

Przykład 4

Kolejność wykonywania działań. Sprowadzamy ułamki w nawiasie do wspólnego mianownika, jest nim 6. Dodajemy. Potęgujemy. Sprowadzamy ułamki w nawiasie do wspólnego mianownika, jest nim 12. Zamieniamy liczby mieszane na ułamki. Dzielenie zastępujemy mnożeniem przez odwrotność drugiej liczby. Skracamy 12 i 6 przez 6. Wyciągamy całości.

Przykład 5

Kolejność wykonywania działań. Wykonujemy mnożenie - zamieniamy liczby miaszane na ułamki. Skracamy na krzyż 8 i 4 przez 4, 3 i 15 przez 3. Wykonujemy drugie mnożenie. Wykonujemy mnożenie. Wykonujemy odejmowanie.

Przykład 6

Kolejność wykonywania działań. Wykonujemy mnożenie; przed mnożeniem skracamy. Dzielenie zastępujemy mnożeniem przez odwrotność drugiej liczby.