Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Mnożenie ułamków dziesiętnych (na poziomie ucznia klasy 5)

Ułamki dziesiętne mnożysz podobnie jak liczby naturalne, a ilość miejsc po przecinku w czynnikach sumujesz i odcinasz w iloczynie, licząc miejsca od strony prawej.

Przykłady

Mnożenie ułamków dziesiętnych. 1 miejsce po przecinku, 2 miejsca po przecinku, 3 miejsca po przecinku. 0 miejsc po przecinku, 2 miejsca po przecinku, 2 miejsca po przecinku. 7 miejsc po przecinku. Zwróć uwagę na sposób podpisywania czynników - traktujemy je jak liczby naturalne.

Zadanie 1

Stop złota, z którego wykonano pierścionek, zawiera 0,583 g czystego złota w 1g wyrobu. Ile czystego złota zawiera ten pierścionek, jeżeli waży 5,6 g?

Rozwiązanie:

Ponieważ 1g wyrobu zawiera 0,583 g czystego złota, więc 5,6 g będzie zawierało 5,6 razy więcej:

Mnożenie ułamków dziesiętnych. Mnożenie wykonuję sposobem pisemnym. Dla wygody obliczeń zmieniłam kolejność zapisania czynników. Ustalam położenie przecinka: 4 miejsca, licząc od prawej strony.

Odpowiedź:

Pierścionek zawiera 3,2648 g czystego złota.

Rozwiązywanie zadań, w których występuje masa towaru, cena i kwota, jaką trzeba zapłacić, może ułatwić Ci przedstawiony graf:

Mnożenie ułamków dziesiętnych. Masa kupionego produktu, cena, kwota do zapłaty. Dotyczy zadania 2 w tym dziale oraz zadania 4 w następnym.

Zadanie 2

1 kg bananów kosztuje 2,80 zł. Ile zapłaci Anna za 0,95 kg bananów?

Rozwiązanie:

Mnożenie ułamków dziesiętnych. Zilustruję obliczenia grafem. Masa kupionego produktu, cena, kwota do zapłaty. Skracam. Ustalam położenie przecinka. 2 + 1 = 3 miejsca po przecinku. Skracam 2,660 = 2,66.

Odpowiedź:

Za 0,95 kg bananów Anna zapłaci 2,66 zł.