Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... (na poziomie ucznia klasy 6)

Przykład 1

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... 10 ma jedno zero, przesuwamy przecinek o 1 miejsce w prawo.

Przykład 2

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... 100 ma dwa zera, przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo.

Przykład 3

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... Mnożenie jest przemienne. Przesuwamy przecinek o 3 miejsca w prawo. W wolne miejsca wpisujemy 0.

Przykład 4

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... Przesuwamy przecinek o 4 miejsca w prawo. W wolne miejsca wpisujemy zera.

Przykład 5

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... Przesuwamy przecinek o 3 miejsca w prawo, w wolne miejsca wpisujemy 0.

Przykład 6

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000... Przesuwamy przecinek o 3 miejsca w prawo, w wolne miejsca dopisujemy zera.