Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Mnożenie ułamków (na poziomie ucznia klasy 6)

Przykład 1

Mnożenie ułamków. Mnożymy liczniki przez siebie, mnożymy mianowniki przez siebie.

Przykład 2

Mnożenie ułamków. Mnożymy liczniki przez siebie, mnożymy mianowniki przez siebie. Skracamy: dzielimy licznik i mianownik przez 2.

Przykład 3

Mnożenie ułamków. Skracanie przy mnożeniu ułatwia liczenie, skracamy na krzyż przez 5. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki. Skracamy ułamek: dzielimy licznik i mianownik ułamka przez 2.

Przykład 4

Mnożenie ułamków. Skracamy ułamki na krzyż przez 7. Mnożymy liczniki przez siebie, mianowniki przez siebie.

Przykład 5

Mnożenie ułamków. Skracamy na krzyż przez 4, mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki. Wyciągamy całości.

Przykład 6

Mnożenie ułamków. Skracamy na krzyż: 7 i 21 przez 7, 16 i 8 przez 8.

Przykład 7

Mnożenie ułamków. Skracamy na krzyż: 5 i 15 przez 5, 6 i 8 przez 2. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki.

Przykład 8

5 całości to 5/1. Wyciągamy całości.

Przykład 9

8 całości to 8/1, skracamy na krzyż: 8 i 64 przez 8. Skracamy ułamek: dzielimy licznik i mianownik przez 4.

Przykład 10

Mnożenie ułamków. Zamieniamy 2 1/3 na ułamek. 2 (całości) x 3 (mianownik) + 1 (licznik). Wyciągamy całości.

Przykład 11

Mnożenie ułamków. Zamieniamy liczby mieszane na ułamki. Mnożymy lizcniki przez siebie, mianowniki przez siebie. Wyciągamy całości.

Przykład 12

Mnożenie ułamków. Zamieniamy liczby na ułamki 3 1/5 = 16/5. 3 (całości) x 5 (mianownik) + 1 (licznik)/ Skracamy 16 i 4 przez 4, wyciągamy całości.

Przykład 13

Mnożenie ułamków. Zamieniamy na ułamki. Skracamy na krzyż: 45 i 9 przez 9, 10 i 8 przez 2. Wyciągamy całości.