Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Objętość sześcianu i prostopadłościanu

Objętość sześcianu i prostopadłościanu. W obliczeniach literą V oznaczamy objętość. Sześcian, prostopadłościan.

Przykład 1

Oblicz objętość sześcianu o krawędzi 20 cm.

Rozwiązanie:

Objętość sześcianu i prostopadłościanu.

Odpowiedź:

Objętość sześcianu wynosi 8000 cm3.

Przykład 2

Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach 4 cm x 5 cm x 2 cm.

Rozwiązanie:

Objętość sześcianu i prostopadłościanu.

Odpowiedź:

Objętość prostopadłościanu wynosi 40 cm3.

Zadanie 1

Akwarium ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 40 cm x 50 cm x 70 cm. Ile litrów wody mieści się w tym akwarium?

Rozwiązanie:

Objętość sześcianu i prostopadłościanu. Warto zamienić cm na dm, aby później uniknąć trudniejszych przeliczeń jednostek objętości.

Odpowiedź:

W tym akwarium mieści się 140 l wody.

Zadanie 2

Podłoga pokoju jest prostokątem o wymiarach 3 m x 4 m, a wysokość pokoju wynosi 2,5 cm. Ile metrów sześciennych powietrza mieści się w tym pokoju? Ile to litrów?

Rozwiązanie:

Objętość sześcianu i prostopadłościanu. Obliczam objętość pokoju, który jest prostopadłościanem.

Odpowiedź:

W pokoju mieści się 30 m3, czyli 30 000 l powietrza.