Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Obliczanie ułamka danej liczby

Zadanie 1

Obliczanie ułamka danej liczby. Książka zawiera 210 stron. Adaś przeczytał 4/7 tej książki. Ile stron przeczytał Adaś? Adaś przeczytał 4/7 z 210, skracamy 7 i 210 przez 7.

Odpowiedź:

Adaś przeczytał 120 stron książki.

Zadanie 2

Obliczanie ułamka danej liczby. Odległość między stacjami kolejowymi wynosi 360 km. Pociąg przebył 5/12 tej odległości. Ile kilometrów przebył pociąg? Pociąg przebył 5/12 z 360 km, skracamy 12 i 360 przez 12.

Odpowiedź:

Pociąg przebył 150 km.

Zadanie 3

Obliczanie ułamka danej liczby. Turysta przebył 480 km, z tego 5/8 przepłynął statkiem. Ile km przepłynął statkiem? Turysta przepłynął statkiem 5/8 drogi z 480 km. Skracamy 8 i 480 przez 8.

Odpowiedź:

Turysta przepłynął statkiem 300 km.

Zadanie 4

Oblicz:

Obliczanie ułamka danej liczby.

Zadanie 5

Obliczanie ułamka danej liczby. Oblicz 3/17 sumy liczb.

Rozwiązanie:

Obliczanie ułamka danej liczby. Sprowadzamy ułamki w nawiasie do wspólnego mianownika, jest nim 12. Dodajemy całości, liczniki ułamków, mianownik pozostaje ten sam. Skracamy 17 i 85 przez 17, 3 i 12 przez 3.

Zadanie 6

Obliczanie ułamka danej liczby. 8/9 masy jabłek stanowi woda. Ile jest wody w 4,5 kg jabłek? Skracamy 45 i 9 przez 9, 8 i 10 przez 2. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki.

Odpowiedź:

W 4,5 kg jabłek jest 4 kg wody.

Zadanie 7

Obliczanie ułamka danej liczby. W sadzie rosło 68 drzew. 1/4 to śliwy. Ile śliw jest w sadzie? Mnożymy licznik przez liczbę.

Odpowiedź:

W sadzie rośnie 17 śliw.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane