Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Odczytywanie długości odcinków

Przykład 1

Odczytaj w jednostkach układu długości narysowanych odcinków:

Odczytywanie długości odcinków. |AB| - tak oznaczamy długość odcinka. |AB| = 5 j; od -2 do 3 na osi OX jest 5 jednostek. |CD| = 2,5 j; od 0 do -2,5 na osi OY jest 2,5 jednostki. |GH| = 2 j; od -1 do -3 na osi OX są 2 jednostki. |EF| = 1 j; od 1,5 do 2,5 na osi OX jest 1 jednostka.

|SR| = 9 j; od -5 do 4 na osi OY jest 9 jednostek.

|KP| = 5 j; od -1 do -6 na osi OX jest 5 jednostek.

|TV| = 5 j; od 1 do 6 na osi OX jest 5 jednostek.

|MN| = 9 j; od -5 do 4 na osi OY jest 9 jednostek.

Odczytywanie długości odcinków. TW - bok równoległoboku. QV - wysokośc prostopadła do boku TW. P - bok x wysokość prostopadła do tego boku.