Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Matematyka » Szkoła podstawowa » Geometria » Pole kwadratu

Pole kwadratu

Kwadrat ma boki jednakowej długości, zatem pole

P = długość boku · długość boku

W krótszym zapisie

P = a · a

lub jeszcze krócej

P = a2    a = długość boku kwadratu

Przykład

* Pole kwadratu o boku 8 cm

Pole kwadratu. P = dł. boku x dł. boku.

Zadanie 1

Oblicz pole kwadratu o obwodzie 44 cm.

Rozwiązanie

Pole kwadratu. Dane: Obw = 44 cm. Dł. boku?

Długość boku obliczasz dzieląc obwód kwadratu przez 4 (ponieważ ma 4 boki jednakowej długości).

dł. boku = 44 cm : 4 = 11 cm

Następnie obliczasz pole powierzchni.

Pole kwadratu. P = dł. boku x dł. boku

Odp.:

Pole tego kwadratu wynosi 121 cm2.

Zadanie 2

Oblicz obwód kwadratu o polu 81 cm2.

Rozwiązanie

Pole kwadratu. Dane: P = 81 cm2

Ponieważ P = a · a, więc szukasz liczby, która pomnożona przez siebie daje 81.

Taką liczbą jest 9, zatem długość boku kwadratu wynosi 9 cm.

Pole kwadratu. Obw = 4 x a

Odp.:

Obwód kwadratu wynosi 36 cm.

Zadanie 3

Państwo Nowakowie kupili 3 m wykładziny o szerokości 3 m. Ile zapłacili, jeżeli cena jednego m2 wynosi 26 zł?

Rozwiązanie

Wykładzina, jaką kupili państwo Nowakowie ma kształt kwadratu o boku 3 m.

Pole kwadratu. P = a x a

Koszt 1 m2 wynosi 26 zł, zatem koszt 9 m2 jest 9 razy większy

26 zł · 9 = 234 zł

Odp.:

Państwo Nowakowie zapłacili 234 zł.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane