Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Pole wielokąta (na poziomie ucznia klasy 5)

Poznane wzory pozwolą Ci obliczyć pole każdego wielokąta. Kierując się zasadą, że:

pole figury złożonej jest sumą pól figur składowych,

dzielisz wielokąt na trójkąty lub czworokąty (lub jedne i drugie), obliczasz ich pole, a następnie dodajesz.

Zadanie 1

Oblicz pole narysowanej figury.

Pole wielokąta.

Rozwiązanie:

Dzielę narysowaną figurę na trójkąt F1 i trapez F2.

Obliczam pole trójkąta P1:

Pole wielokąta. Zaproponowany podział nie jest jedyny.

Obliczam pole trapezu P2:

Pole wielokąta. Pole figury.

Odpowiedź:

Pole narysowanej figury wynosi 42 cm2.

Zadanie 2

Pole wielokąta. Oblicz pole narysowanej figury. Rozwiązanie: Podzieliłam figurę na: 2 przystające trójkąty prostokątne F1, F2 i prostokąt F3. Podział figury może być inny. Obliczam pole F1. Trójkąty są przystające, czyli takie same. Obliczam pole F3. Obliczam pole wielokąta. Ponieważ P1 = P2.

Odpowiedź:

Pole narysowanej figury wynosi 750 cm2.