Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Potęgowanie liczb ujemnych

Potęgowanie liczb ujemnych. Wykładnik potęgi, podstawa potęgi.

Przykład 1

Potęgowanie liczb ujemnych.

Przykład 2

Potęgowanie liczb ujemnych. Mnożymy liczniki, mnożymy mianowniki. Wyciągamy całości.

Przykład 3

Potęgowanie liczb ujemnych.

Przykład 4

Potęgowanie liczb ujemnych. Mnożymy dwie liczby ujemne - wynik jest liczbą dodatnią.

Przykład 5

Wypisz liczby, które są dodatnie:

Potęgowanie liczb ujemnych.

Liczbami dodatnimi są:

Potęgowanie liczb ujemnych. Jeżeli liczbę ujemną podnosimy do potęgi parzystej, to otrzymujemy liczbę dodatnią.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane