Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Rozszerzanie ułamków (na poziomie ucznia klasy 6)

Rozszerzanie ułamków. Mnożymy licznik i mianownik przez 4. Mnożymy licznik i mianownik przez 8.Rozszerzanie ułamków. Zawsze mnożymy licznik i mianownik przez tę samą liczbę różną od 0.