Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Sumy algebraiczne

Sumy algebraiczne. Są to sumy algebraiczne. Odejmowanie zastępujemy dodawaniem liczb przeciwnych. Wyrażenie po lewej stronie jest sumą, więc wyrażenie po prawej też jest sumą. To wyrazy sumy. Współczynnik liczbowy, wyraz wolny (bo bez literki). Wyrażenie, współczynnik liczbowy. Y ma współczynnik liczbowy 1, -u ma współczynnik liczbowy -1. Suma algebraiczna, wyrazy sumy (jednomiany), uproszczony zapis.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane