Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Układ współrzędnych - wprowadzenie

Układ współrzędnych. Osie układu współrzędnych są prostopadłe. Punkt ich przecięcia nazywamy początkiem układu współrzędnych. Położenie każdego punktu w układzie współrzędnych określają dwie liczby. Pierwszą jest współrzędna x, odczytujemy ją na osi poziomej. Drugą liczbą jest współrzędna y, odczytujemy ją na osi pionowej.