Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zamiana ułamków na procenty (na poziomie ucznia klasy 6)

Przykład 1

Zamiana ułamków na procenty. Aby zamienić liczbę na procent, mnożymy tę liczbę przez 100%. Mnożymy licznik przez 100, mianownik pozostaje bez zmian. Wyciągamy całości, dzielimy 300 przez 4.

Przykład 2

Zamiana ułamków na procenty. Liczbę mnożymy przez 100%. Zamieniamy liczbę na ułamek: 1 (całość) x 3 (mianownik) + 1 (licznik) = 4, mianownik pozostaje bez zmian. Mnożymy licznik przez 100%, mianownik pozostaje bez zmian. Wyciągamy całości - dzielimy 400 przez 3.

Przykład 3

Zamiana ułamków na procenty. Liczbę mnożymy przez 100%. Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek: 5 (całości) x 5 (mianownik) + 2 (licznik) = 27, mianownik pozostaje bez zmian. Mnożymy licznik przez 100%, mianownik pozostaje niezmieniony. Wyciągamy całości: dzielimy licznik przez mianownik.

Przykład 4

Zamiana ułamków na procenty. Mnożymy liczbę przez 100%. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo, dopisujemy zero od tyłu liczby.

Przykład 5

Mnożymy liczbę przez 100%. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo. Mnożymy liczbę przez 100%. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo.