Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne

Przykład 1

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Dzielimy licznik przez mianownik. Dopisujemy 0, bo 2 = 2,0 = 2,00 = 2,000.

Przykład 2

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Dzielimy licznik przez mianownik. Dopisujemy 0 do 20.

Przykład 3

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Dzielimy licznik przez mianownik. Dopisujemy 0 na końcu.

Przykład 4

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Dzielimy licznik przez mianownik. Dopisujemy 0 na końcu. Dzielenie się nie kończy, powtarza się 3 - jest to okres liczby. Zapisanie 3 w nawiasie oznacza, że 3 się powtarza, 3 jest okresem ułamka.

Przykład 5

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Dzielimy licznik przez mianownik. Spisujemy zero 5 = 5,0 = 5,00 = 5,000. 6 powtarza się - jest okresem ułamka. 6 zapisujemy w nawiasie. Oznacza to, że będzie się powtarzać.

Przykład 6

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Dzielimy licznik przez mianownik. Powtarza się 2 - jest to okres liczby. Okres liczby ujmujemy w nawias.

Ułamki zwykłe można zamieniać na ułamki dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe.

Aby wiedzieć, który z ułamków zwykłych można zamienić na ułamek dziesiętny skończony, należy:

Przykład 1

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Skracamy przez 2. Rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze. Wystąpiły 2 i 5 - ułamek można zamienić na ułamek dziesiętny skończony.

Przykład 2

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Skracamy ułamek - dzielimy licznik i mianownik przez 4. Rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze. W rozkładzie wystąpiły same 5, więc ułamek można zamienić na ułamek dziesiętny skończony.

Przykład 3

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Skracamy ułamek. Rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze. W rozkładzie wystąpiły same dwójki, czyli ułamek można zamienić na ułamek dziesiętny skończony.

Przykład 4

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Jest to ułamek nieskracalny. Rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze. W rozkładzie wystąpiło 3, więc otrzymamy ułamek dziesiętny nieskończony okresowy.

Przykład 5

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Skracamy ułamek przez 6. Rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze. Wystąpiło 3, więc otrzymamy ułamek dziesiętny nieskończony okresowy.

Przykład 6

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. Skracamy ułamek przez 3. Rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze. Wystąpiło 3, więc otrzymamy ułamek dziesiętny nieskończony okresowy.

Przykład 7

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. 13/18 jest to ułamek nieskracalny. Rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze. Wystąpiło 3 - więc ułąmek zamieniamy na dziesiętny nieskończony okresowy.