Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zapisywanie ułamków (na poziomie ucznia klasy 5)

Ułamki dziesiętne to ułamki o mianownikach 10, 100, 1000 itd.

Zapisujemy je bez kreski ułamkowej, z przecinkiem po cyfrze jedności.

Zapisywanie ułamków. Cyfra jedności, cyfra części dziesiątych, cyfra części setnych, cyfra części tysięcznych. 3,175 czytam: trzy i sto siedemdziesiąt pięć tysięcznych.

Mianowniki takich ułamków są „ukryte” w ilości cyfr po przecinku.

Przykłady

Zapisywanie ułamków.