Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych

Przykład 1

Zaznacz punkt K (2, 4).

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych. Na osi x znajdujemy 2, a na osi y szukamy 4.

Przykład 2

Zaznacz punkt L (-3, -2).

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych. Na osi x znajdujemy -3, a na osi y szukamy -2.

Przykład 3

Zaznacz punkt W (4, -3).

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych. Na osi x znajdujemy 4, a na osi y szukamy -3.

Przykład 4

Zaznacz punkt P (-4, 3).

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych. Na osi x znajdujemy -4, a na osi y szukamy 3.

Przykład 5

Odczytaj współrzędne punktów:

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych. A (5, 3) najpierw odczytujemy na osi x, potem na osi y. B (-4, 3) najpierw odczytujemy na osi x, drugą współrzędną na osi y. C (2, -3) 2 odczytujemy na osi x, -3 odczytujemy na osi y. D (-2, -6) -2 na osi x, -6 na osi y.

Przykład 6

Narysuj w układzie współrzędnych prostokąt KLMN,

gdzie K = (0, -4); L = (5, 1); M = (2, 4); N = (-3, -1). Wyznacz współrzędne punktu przecięcia się przekątnych.

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych. K (0, -4) 0 na x, -4 na y. L (5, 1) 5 na x, 1 na y. M (2, 4) 2 na x, 4 na y. N (-3, -1) -3 na x, -1 na y. MK, LN - przekątne - odcinki łączące przeciwległe wierzchołki. O - punkt, w którym przecinają się przekątne O (1, 0) 1 na x, 0 na y.