Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Zbiór liczb całkowitych

Jeżeli znany Ci zbiór liczb naturalnych zaznaczysz na osi liczbowej i uzupełnisz o liczby leżące w tej samej odległości od 0, lecz po przeciwnej stronie, to otrzymasz zbiór liczb całkowitych.

Zbiór liczb całkowitych. Liczby całkowite na osi liczbowej.

Liczby leżące na lewo od 0 to liczby ujemne. Zapisujemy je ze znakiem „-” i czytamy:

Zbiór liczb całkowitych. Minus cztery, minus sześć, minus sto pięćdziesiąt dwa.

Liczby leżące na prawo od 0 to liczby dodatnie (znane liczby naturalne). Piszemy je bez żadnego znaku.

Zbiór liczb całkowitych. Liczby ujemne, liczby dodatnie.

Liczba 0 nie jest ani dodatnia ani ujemna.

Wiesz, że liczba położona na osi liczbowej „bardziej na prawo” jest większa, dlatego:

Zbiór liczb całkowitych.

Każda liczba ujemna jest mniejsza od 0.

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane