Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wzajemne położenie płaszczyzn

Płaszczyzny równoległe:

Wzajemne położenie płaszczyzn.

Płaszczyzny przecinające się: płaszczyzny, które nie są rownoległe i ich częścią wspólną jest prosta.

Wzajemne położenie płaszczyzn. Kątem nachylenia prostej a do płaszczyzny... nazywamy: 1. Kąt zerowy, gdy... 2. Kąt prosty, gdy... 3. Każdy z dwóch kątów ostrych utworzonych przez prostą a i jej rzut prostokątny na płaszczyznę, gdy prosta a przecina..., lecz nie jest do niej prostopadła.