Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny

Prosta równoległa do płaszczyzny: prosta jest równolegla do płaszczyzny, gdy nie ma ona żadnych punktów wspólnych z płaszczyzną lub zawiera się w tej płaszczyźnie.

Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny.

Prosta przecinająca (przebijająca) płaszczyznę: prosta mająca dokładnie jeden punkt wspólny z daną płaszczyzną.

Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny.